Zatwierdzone tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2022/2023

lprocznikindextematpromotor
1ND-BW2111504Koncepcja użycia bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby wsparcia bezpieczeństwa wydarzeń kulturalno-sportowych. Przykład miasta i gminy Radzymindr Radosław Fellner
2ND-BW2114201Outsourcing w Państwowej Straży Pożarnejst. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
3ND-BW2114206Selekcja i rekrutacja kandydatów do służby w formacjach mundurowychdr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
4ND-BW2114366Państwowa Straż Pożarna w lokalnym systemie bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie powiatu kozienickiegodr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni
5ND-BW2114373Agencje ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa narodowegodr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
6ND-BW2115773Wpływ ruchów migracyjnych na bezpieczeństwo wewnętrzne Polskidr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni
7ND-BW2115774Bezzałogowe statki powietrzne w PSP a Zintegrowany System Kwalifikacjinadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni
8ND-BW2115775Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowegodr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
9ND-BW2115776Zarządzanie bezpieczeństwem pracy a bezpieczeństwo indywidualne pracowników w organizacjach zhierarchizowanychst. kpt. dr Monika Wojakowska
10ND-BW2115777Psychospołeczne determinanty zachowań pomocowych na przykładzie polskiej pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy podczas konfliktu zbrojnego w 2022 rokumł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
11ND-BW2115779Filary bezpieczeństwa Polski w aspekcie wojny w Ukrainieprof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
12ND-BW2115780Wpływ postawy NIMBY (not in my backyard) na inwestycje związane z bezpieczeństwem energetycznymmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
13ND-BW2115781Ocena poziomu edukacji w zakresie bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie chojnickimbryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
14ND-BW2115782Wpływ wypalenia zawodowego ratowników medycznych na bezpieczeństwo obywatelidr hab. Aneta Majkowska, prof. uczelni
15ND-BW2115830Przegląd możliwości zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych na przykładzie powiatu pajęczańskiegodr inż. Karolina Tyrańska-Wizner
16ND-IB2110811Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na przykładzie zakładu o zwiększonym ryzyku, prowadzącego działalność polegającą na zaopatrywaniu statków powietrznych w paliwa lotniczedr inż. Marek Woliński
17ND-IB2110949Zastosowanie stopów magnezu w pojazdach samochodowych w aspekcie zagrożeń pożarowychbryg. dr inż. Artur Ankowski
18ND-IB2111095Wymagania bezpieczeństwa pożarowego garaży z samochodami elektrycznymist. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
19ND-IB2111313Ocena bezpieczeństwa działań ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawydr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
20ND-IB2111325Bezpieczeństwo składowania zboża - rozwiązania krajowe i zagraniczne oraz możliwości adaptacji budynku istniejącegomł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
21ND-IB2111457Wykorzystanie metody krzywej F-N do oceny ryzyka zagrożeń pożarowych na terenie powiatu pruszkowskiego w oparciu o dane statystyczne z SWD PSPdr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
22ND-IB2111516Model numeryczny wpływu ogrzewania i chłodzenia na rozkład temperatur w pomieszczeniust. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni
23ND-IB2111534Analiza wpływu wybranych parametrów wentylacji pożarowej na efektywność oddymiania w garażu zamkniętymbryg. dr inż. Norbert Tuśnio
24ND-IB2111554Analiza skuteczności wentylacji mechanicznej w zakresie ochrony konstrukcji garaży zamkniętych w warunkach pożarowychst. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni
25ND-IB2111578Wspomaganie zarządzania i komunikacji w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych PSP, z wykorzystaniem aplikacji internetowejdr Ewa Frankowska
26ND-IB2111721Ocena odkształcalności poprzecznej hełmów strażackich ze względu na konstrukcję i czas eksploatacjidr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
27ND-IB2111764Analiza rozwiązań zamiennych odnośnie dróg pożarowych dla budynków w terenach górskich na przykładzie powiatu cieszyńskiegost. bryg. w st. spocz. dr inż. Grzegorz Dzień
28ND-IB2111781Ocena w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przydatności drewna gatunków krajowych do zastosowań konstrukcyjnychdr inż. Paweł Sulik
29ND-IB2111805Analiza odporności ogniowej stropów szkieletowych o konstrukcji drewnianejdr inż. Paweł Sulik
30ND-IB2111810Wpływ szkoleniowego środowiska pożaru na bezpieczeństwo instruktorów ogniowych podczas ćwiczeń w trenażerze ogniowymbryg. dr inż. Damian Saleta
31ND-IB2111917Analiza przesiąkliwości wybranych typów gleb w zależności od ich temperatury oraz rodzaju substancji ropopochodnejdr Anna Dmochowska
32ND-IB2111943Zjawisko i przyczyny stresu a sprawne i skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście działań operacyjnych na przykładzie wybranych komend PSP województwa dolnośląskiegodr Ewa Frankowska
33ND-IB2111988Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych funkcjonariuszy na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychudr Ewa Frankowska
34ND-IB2112052Zastosowanie narzędzi informatycznych do weryfikacji poziomu bezpieczeństwa pożarowego opartego o cele funkcjonalnedr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
35ND-IB2112096Analiza potencjału śmigłowców lotnictwa państwowego i prywatnego w Polsce, w kontekście działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnejdr inż. Karolina Tyrańska-Wizner
36ND-IB2112126Wykorzystanie danych przestrzennych na potrzeby organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźludr inż. Karolina Tyrańska-Wizner
37ND-IB2112228Wpływ wygrzewania na wytrzymałość betonu z dodatkiem włókien polipropylenowychdr hab. inż. Mirosław Kosiorek, prof. uczelni
38ND-IB2112285Wykorzystanie metody krzywej F-N do oceny ryzyka zagrożeń pożarowych na terenie powiatu wołomińskiego w oparciu o dane statystyczne z SWD PSPdr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
39ND-IB2112338Rola ratownika medycznego podczas działań operacyjnych strażaków PSP i OSP na terenie powiatu wyszkowskiegodr Ewa Frankowska
40ND-IB2112345Motywowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako element mający wpływ na efektywność działań operacyjnych funkcjonariuszy na przykładzie Komend Powiatowych w Złotoryi, Lwówku Śląskim, Bolesławcu i Komendy Miejskiej w Jeleniej Górzedr Ewa Frankowska
41ND-IB2112370Zmienność dobowa i godzinowa stężeń tlenków azotu na terenie Żoliborzadr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
42ND-IB2112398Ocena zagrożeń chemicznych występujących na terenie województwa podkarpackiegost. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz
43ND-IB2112421Analiza bezpieczeństwa pożarowego składowiska biomasy przeznaczonej do celów energetycznychmł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
44ND-IB2112431Analiza stanu wód powierzchniowych w powiecie chełmińskim w aspekcie zanieczyszczeń spowodowanych działalnością człowiekadr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni
45ND-IB2112490Badanie możliwości wykorzystania programu QGiS w planowaniu taktyki działań poszukiwawczo–ratowniczych w tereniebryg. dr inż. Wiktor Gawroński
46ND-IB2112523Analiza porównawcza prognoz dynamiki rozwoju pożaru w zamkniętych pomieszczeniach na podstawie symulacji komputerowychmł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
47ND-IB2112538Ocena trwałości materiału warstwy wierzchniej ubrania specjalnego strażakadr inż. Renata Kamocka-Bronisz
48ND-IB2112567Ocena pomocy humanitarnej dla uchodźców na terenie powiatu tatrzańskiegodr inż. Jan Berny
49ND-IB2112581Wykorzystanie metody krzywej F-N do oceny ryzyka zagrożeń pożarowych na terenie powiatu otwockiego w oparciu o dane statystyczne z SWD PSPdr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
50ND-IB2112616Analiza wykorzystania rot asekuracyjnych podczas działań gaśniczych przy pożarach wewnętrznych na przykładzie KP PSP w Świnoujściumł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
51ND-IB2112819Analiza zmienności stężeń PM1, PM2.5, PM4 i PM10 i czynników ją warunkujących na terenie kampusu Szkoły Głównej Służby Pożarniczejdr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
52ND-IB2112839Analiza bezpieczeństwa pożarowego współczesnych ścian modułowych o konstrukcji stalowejdr inż. Paweł Sulik
53ND-IB2112882Motywowanie strażaków PSP w działaniach operacyjnych jednostki jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie KP PSP w Brodnicy i Nowym Mieście Lubawskimdr Ewa Frankowska
54ND-IB2112912Zarządzane kryzysowe na przykładzie powiatu wołomińskiegodr inż. Jan Berny
55ND-IB2112918Ocena doświadczalna i analiza adhezji międzywarstwowej struktur pożarniczych węży tłocznych ze względu na rozwiązania materiałowe taśmy wężowejdr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
56ND-IB2112946Analiza działań operacyjnych podczas akcji ratowniczo-poszukiwawczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznychdr Wojciech Wróblewski
57ND-IB2113079Badanie wpływu środków ogniochronnych Maxolin i Protektor Fire na generację gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna brzozowegodr Barbara Ościłowska
58ND-IB2113139Wykorzystanie danych przestrzennych na potrzeby organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcudr inż. Karolina Tyrańska-Wizner
59ND-IB2113170Koncepcja narzędzi wsparcia kierujących działaniami ratowniczymi poziomu interwencyjnegomł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
60ND-IB2113211Wpływ mediów społecznościowych na kształtowanie wizerunku Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie Facebookadr hab. Aneta Majkowska, prof. uczelni
61ND-IB2113280Bezpieczeństwo organizacji imprez masowych na terenie powiatu ciechanowskiego na podstawie doświadczeń z lat 2018-2022mł. bryg. dr Aneta Kułakowska
62ND-IB2113310Ocena rozwiązań organizacyjno-technicznych stosowanych w zakładzie PPS LEWIL-IGLOKRAK sp. z.o.o. w Tarnowie na rzecz zapobiegania poważnym awariom przemysłowymmł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
63ND-IB2113329Ocena ryzyka powodziowego w powiecie sochaczewskimmł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski
64ND-IB2113330Działalność Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie prewencji społecznej na terenie powiatu jarosławskiegobryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
65ND-IB2113334Bezpieczeństwo uczestników wybranych imprez masowych na terenie miasta stołecznego Warszawabryg. dr Monika Tryboń
66ND-IB2113335Przywództwo jako komponent procesu minimalizowania ryzyka zawodowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnejst. kpt. dr Monika Wojakowska
67ND-IB2113336Analiza ryzyka występowania zjawiska wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa śląskiegodr Ewa Frankowska
68ND-IB2113340Wpływ warunków atmosferycznych na liczbę zdarzeń drogowychmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
69ND-IB2113342Ryzyko operacyjne w pragmatyce działań ratowniczych a jakość BHP w miejscu pełnienia służbyst. kpt. dr Monika Wojakowska
70ND-IB2113349Ocena kultury bezpieczeństwa organizacji na przykładzie Centralnego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawiedr inż. Magdalena Gikiewicz
71ND-IB2113356Organizacja ćwiczeń przeciwpożarowych na przykładzie placówki oświatowejdr inż. Magdalena Gikiewicz
72ND-IB2113357Minimalizacja ryzyka w zagrożeniach hybrydowych podczas konfliktu zbrojnego - perspektywa ochrony ludnościdr Wojciech Wróblewski
73ND-IB2113358Analiza warunków ewakuacji metra na przykładzie metra warszawskiegost. bryg. dr inż. Robert Piec
74ND-IB2113361Bezpieczeństwo użytkowników wybranego obiektu użyteczności publicznejbryg. dr Monika Tryboń
75ND-IB2113362Analiza czynników ryzyka podczas imprez masowych na terenie powiatu puławskiegodr Wojciech Wróblewski
76ND-IB2113363Ryzyko zawodowe w branży budowlanej a organizacja bezpiecznej przestrzeni pracyst. kpt. dr Monika Wojakowska
77ND-IB2113364Analiza ryzyka w organizacji imprez masowych w Polscebryg. dr inż. Artur Ankowski
78ND-IB2113367Scenariusze życia po traumie. Analiza służby w wojsku polskim pod kątem przeżywania traumymł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
79ND-IB2113368Minimalizacja ryzyka podczas ewakuacji ludności cywilnej na terenie powiatu włodawskiego w aspekcie hybrydowego konfliktu zbrojnegodr Wojciech Wróblewski
80ND-IB2113369Analiza pracy zmianowej na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnegobryg. dr inż. Anna Prędecka
81ND-IB2113371Zbiorowe systemy zabezpieczenia ludności na przykładzie dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy. Stan obecny schronów i po odpowiednim ponownym przystosowaniudr inż. Jan Berny
82ND-IB2113372Analiza zagrożeń pożarowych na obszarze powiatu garwolińskiegodr Radosław Fellner
83ND-IB2113393Sezonowa zmienność stężenia pyłu zawieszonego na terenach otaczających Elektrownię Jaworzno IIIst. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
84ND-IB2113397Teoria a praktyka ewakuacji osób z niepełnosprawnościami na przykładzie wybranego budynkumł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
85ND-IB2113400Analiza rozwoju pożaru w budynkach magazynowychmł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
86ND-IB2113402Analiza poprawności doboru rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Warsaw Polo Club w Jaroszowej Wolist. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
87ND-IB2113415Właściwości fizykochemiczne wód powierzchniowych w sąsiedztwie składowiska odpadów w Markachst. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
88ND-IB2113421Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej dla potrzeb zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły na przedszkole w miejscowości Stoczekbryg. dr inż. Tomasz Drzymała
89ND-IB2113424Badanie wpływu działalności przemysłowej na terenie miasta Wrocław na właściwości fizykochemiczne wód powierzchniowychst. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
90ND-IB2113425Analiza zdarzeń pożarowych w zakładzie produkcyjnym Rosti Polandmł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
91ND-IB2113441Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie hałasu podczas wykonywania obowiązków służbowych strażakadr Radosław Fellner
92ND-IB2113443Ocena jakości powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Kętrzyniedr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni
93ND-IB2113444Analiza skuteczności działania wybranych środków pianotwórczych przy usuwaniu zanieczyszczeń ropopochodnychdr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
94ND-IB2113446Analiza ryzyka w kontekście efektywności działań kierującego działaniami ratowniczymist. kpt. dr Monika Wojakowska
95ND-IB2113453Zanieczyszczenia pyłowe w kabinach pojazdów pożarniczych w wybranej jednostce ratowniczo-gaśniczejdr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
96ND-IB2113454Poziomy stężeń wybranych związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w kabinach pojazdów pożarniczych w wybranej jednostce ratowniczo-gaśniczejdr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
97ND-IB2113457Analiza możliwości zabezpieczenia operacyjnego obozów harcerskich przez siły i środki KSRG z powiatu szczycieńskiegomł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
98ND-IB2113459Analiza porównawcza chłonności sześciu wybranych sorbentów dla oleju napędowego i różnych metod badawczychst. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni
99ND-IB2113460Analiza rozkładu temperatur podczas pożaru wewnętrznego ze zmiennym dostępem powietrzadr inż. Anna Szajewska
100ND-IB2113461Redukcja ryzyka pożarów w rejonie operacyjnym JRG 9 KM PSP w Warszawiemł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
101ND-IB2113462Analiza oddziaływania fali nadciśnienia na infrastrukturę przykładowego zakładu przemysłowego w oparciu o symulacjest. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni
102ND-IB2113465Optymalizacja sieci podmiotów włączonych do KSRG w oparciu o prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia z wykorzystaniem narzędzi GIS na przykładzie obszaru chronionego JRG 5 Kraków.bryg. dr inż. Wiktor Gawroński
103ND-IB2113468Analiza wpływu nowoczesnych technologii na taktykę działań gaśniczych podczas zwalczania pożarów lasówdr inż. Anna Szajewska
104ND-IB2113479Analiza porównawcza chłonności sześciu wybranych sorbentów dla benzyny lakowej i różnych metod badawczychst. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni
105ND-IB2113484Ocena wdrożenia rozwiązań ograniczających ryzyko narażenia strażaków na niebezpieczne związki obecne w powietrzu wybranych pomieszczeń jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnejdr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni
106ND-IB2113486Analiza wybranych trendów pożarów składowisk odpadów w Stanach Zjednoczonych na podstawie danych ewidencji pożarówdr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
107ND-IB2113488Wpływ rodzaju wody na właściwości piandr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
108ND-IB2113489Badania możliwości zwiększenia bezpieczeństwa podczas działań gaśniczych przy pożarach infrastruktury wyposażonej w instalacje fotowoltaiczne w zależności od użytych środków gaśniczychdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
109ND-IB2113491Badania stężeń frakcji pyłu zawieszonego w wybranych pomieszczeniach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowiest. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
110ND-IB2113492Analiza możliwości wykorzystania drabin mechanicznych przez podmioty KSRG podczas zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów ciężarowychdr inż. Ireneusz Naworol
111ND-IB2113494Wykorzystanie narzędzi GIS na potrzeby wyznaczenia obszarów o prawdopodobnym czasie przybycia do zdarzenia 15 min na przykładzie powiatu mińskiegobryg. dr inż. Wiktor Gawroński
112ND-IB2113496Wpływ struktury i rozdrobnienia siarczku żelaza (II) na przebieg procesu termooksydacjist. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka
113ND-IB2113500Analiza stężeń naturalnych radionuklidów w próbkach gleb zebranych w Narwiańskim Parku Narodowymdr Aneta Łukaszek-Chmielewska
114ND-IB2113507Analiza rakotwórczych zagrożeń generowanych od produktów spalania i rozkładu absorbowanych na ubraniach specjalnychst. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni
115ND-IB2113512Przyczyny fałszywych alarmów pożarowych i sposoby ich ograniczaniamł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
116ND-IB2113517Badanie konektorów stosowanych w instalacjach fotowoltaicznychmł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
117ND-IB2113518Analiza wytrzymałościowa MES hełmu strażackiegodr inż. Renata Kamocka-Bronisz
118ND-IB2113530Metodyka oceny bezpieczeństwa pożarowego budynkówst. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
119ND-IB2113532Analiza porównawcza projektu instalacji tryskaczowej według wytycznych VdS i NFPA w wybranym obiekciest. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
120ND-IB2113533Ewakuacja zgromadzenia zorganizowanego przed Pałacem Prezydenckim w Warszawiemł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
121ND-IB2113555Analiza porównawcza skuteczności gaśniczej wybranych wodnych urządzeń rozpylajacychdr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni
122ND-IB2113558Analiza zagrożeń pożarowych obszarów leśnych na terenie powiatu starachowickiego. Siły i środki potrzebne do reagowania na tego typu zagrożenia.bryg. dr Monika Tryboń
123ND-IB2113559Ocena ewakuacji dla wybranego liceum w Warszawie z uwzględnieniem różnych scenariuszy pożaru i ich wpływu na przebieg całego procesuprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
124ND-IB2113562Wpływ współczesnych konfliktów międzynarodowych na ograniczone poczucie bezpieczeństwa wśród młodych Polakówdr hab. Mirosława Jaworowska, prof. uczelni
125ND-IB2113565Analiza czynników wpływających na straty pożarowe na poziomie powiatu na przykładzie wybranych powiatówst. bryg. dr inż. Robert Piec
126ND-IB2113583Analiza wpływu pożaru lasu na wybrane właściwości fizykochemiczne glebydr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni
127ND-IB2113586Analiza termograwimetryczna, wydajności cieplnej i ilości wydzielonego dymu wybranych klejów silikonowychst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka
128ND-IB2113595Wpływ roztworów środków pianotwórczych na korozję stopów metali stosowanych w armaturze pożarniczejst. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
129ND-IB2113597Zagrożenia chemiczne związane z powstaniem awarii przemysłowej w zakładzie Yara Poland, oddział w Wałczust. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz
130ND-IB2113598Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej dla wybranego obiektu budowlanego Galeria Handlowa Londyn w Kraśniku z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji w oparciu o wybrane narzędzia informatycznebryg. dr inż. Tomasz Drzymała
131ND-IB2113608Materiały zmiennofazowe w budownictwiedr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni
132ND-IB2113609Ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych w gminie Nowa Sólprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
133ND-IB2113632Wykorzystanie dronów w działaniach ratowniczychdr Anna Dmochowska
134ND-IB2113639Doświadczalna ocena wpływu impregnacji ognioochronnej na właściwości mechaniczne i sprężyste drewna wybranego gatunku drzewa iglastegodr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
135ND-IB2113648Badanie wpływu środków ogniochronnych Maxolin i Protektor Fire na generację gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna jesionowegodr Barbara Ościłowska
136ND-IB2113651Analiza i ocena zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów w budynkach mieszkalnych lub innych obiektach budowlanych w okresie 2017-2021 na terenie powiatu gołdapskiegoprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
137ND-IB2113654Analiza gospodarki odpadami medycznymi w powiecie płockimdr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni
138ND-IB2113655Rola zarządzania kryzysowego w powiecie świdwińskim na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w Świdwiniedr inż. Magdalena Gikiewicz
139ND-IB2113659Badania porównawcze wybranych właściwości fizykochemicznych wody dokonywanych w warunkach laboratoryjnych oraz przez specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego w miejscu prowadzonych działań ratowniczychst. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
140ND-IB2113664BHP i ergonomia pracy na stanowisku diagnosty samochodowego w stacji kontroli pojazdówbryg. dr inż. Anna Prędecka
141ND-IB2113672Analiza procesu przesiąkania różnych typów gleb o różnych temperaturach dla wybranych płynów eksploatacyjnychdr Anna Dmochowska
142ND-IB2113681Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe wybranego budynku. Wybór metod zabezpieczenia, analiza techniczna, projekt zabezpieczeniadr inż. Paweł Sulik
143ND-IB2113692Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych na przykładzie powiatu biłgorajskiegobryg. dr inż. Tomasz Drzymała
144ND-IB2113703Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego najważniejszych zagrożeń w powiecie nakielskim przez jednostki KSRG z powiatumł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
145ND-IB2113705Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego na przykładzie wybranego obiektuprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
146ND-IB2113707Wpływ impregnacji ognioochronnej na niezawodność wytrzymałościową drewna litegodr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
147ND-IB2113727Porównawcza ocena wpływu impregnacji ognioochronnej na właściwości wytrzymałościowe i moduł sprężystości wybranych gatunków drewna litegodr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
148ND-IB2113739Ocena wpływu systemu wyciągu spalin wprowadzonego w wybranej jednostce ratowniczo-gaśniczej na jakość powietrza wewnątrz budynkudr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni
149ND-IB2113740Analiza wpływu kofeiny na parametry wybuchowości i palności wybranych pyłów kawst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka
150ND-IB2113743Wpływ regeneracji wybranych sorbentów na intensywność sorpcji cieczy ropopochodnychdr Anna Dmochowska
151ND-IB2113750Wykorzystanie metod echolokacji w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną na obszarach wodnychdr Anna Dmochowska
152ND-IB2113751Analiza możliwości wykorzystania systemów geoinformacyjnych w działalności Sekcji ds. Kontrolno – Rozpoznawczych na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Leszniedr inż. Karolina Tyrańska-Wizner
153ND-IB2113754Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożarów na obszarze miasta Gołdapprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
154ND-IB2113757Przygotowanie operacyjne sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań ratowniczych w powiecie świeckimbryg. dr inż. Norbert Tuśnio
155ND-IB2113763Analiza przyczyn najczęściej występujących usterek instalacji fotowoltaicznychdr inż. Agnieszka Górska
156ND-IB2113766Szkolenie oraz doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi na przykładzie wybranych jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawydr Ewa Frankowska
157ND-IB2113767Analiza stanu przygotowania JRG PSP w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji zadań z zakresu łagodzenia skutków użycia broni masowego rażeniabryg. dr inż. Marcin Anszczak
158ND-IB2113771Wpływ starzenia termicznego na właściwości cieplne poliamidudr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni
159ND-IB2113819Zagrożenia mikrobiologiczne w zakładach żywienia zbiorowegobryg. dr inż. Anna Prędecka
160ND-IB2113823Analiza warunków ewakuacji na przykładzie budynku biurowego z garażem ‘’Mennica Legacy Tower’’st. bryg. dr inż. Robert Piec
161ND-IB2113825Ocena ryzyka zawodowego pracownika ogólnobudowlanego na przykładzie pracownika firmy F.H.U Agro-Płytdr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
162ND-IB2113826Wojska Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego na podstawie wybranych zdarzeńbryg. dr Monika Tryboń
163ND-IB2113829Wydatek energetyczny i obciążenie statyczne na stanowisku montera rusztowań i dekarzabryg. dr inż. Anna Prędecka
164ND-IB2113835Analiza porównawcza w zakresie wymagań przepisów przeciwpożarowych krajowych i zagranicznych w zakresie składowania cieczy palnych oraz koncepcja ochrony magazynu cieczy w wybranym zakładziemł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
165ND-IB2113852Analiza możliwości prowadzenia działań związanych z ratownictwem chemicznym i ekologicznym przez Lotniskowe Służby Ratowniczo Gaśniczebryg. dr inż. Artur Ankowski
166ND-IB2115142Analiza rozkładu naprężeń dla zewnętrznej klatki bezpieczeństwa ciężkiego samochodu terenowego w Państwowej Straży Pożarnejdr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
167ND-IB2115449Motywacyjne czynniki mające wpływ na wydajność i efektywność pracowników na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnychdr Ewa Frankowska
168ND-IB2115450Optymalizacja organizacji Zakładowej Służby Ratowniczej na przykładzie Elektrowni Dolna Odramł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
169ND-IB2115451Ochotnicze Straże Pożarne na rzecz ochrony ludności na terenie powiatu kartuskiegobryg. dr Monika Tryboń
170ND-IB2115452Analiza stosowanych środków ochrony indywidualnej pod kątem działań zakładowej straży pożarnej w odkrywkowych zakładach górniczych węgla brunatnegodr inż. Anna Szajewska
171ND-IB2115453Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego pracowników sektora finansowego na przykładzie banku PKO BP S.A.bryg. dr inż. Marcin Anszczak
172ND-IB2115454Analiza ryzyka w działaniach operacyjnych straży pożarnej z wykorzystaniem sprzętu do odcinania zasilania elektrycznego w obiektach.dr Wojciech Wróblewski
173ND-IB2115458Analiza odporności ogniowej ścian szkieletowych o konstrukcji drewnianejdr inż. Paweł Sulik
174ND-IB2115459Analiza porównawcza scenariuszy pożarowych dla różnych typów obiektów w zależności od ich budowy i przeznaczeniast. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
175ND-IB2115460Analiza i ocena szkoleń oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy w działaniach ratowniczych na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie oraz Komendy Powiatowej PSP w Iławie w latach 2011 - 2021dr Ewa Frankowska
176ND-IB2115461Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy uczelni - Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, skrzydła budynku B oraz Cst. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni
177ND-IB2115462Analiza skuteczności dekontaminacji podczas zdarzeń, w których występują zagrożenia biologicznest. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni
178ND-IB2115783Analiza możliwości operacyjnych wojskowych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w KSRGbryg. dr inż. Artur Ankowski
179ND-IB2115784Analiza systemów ochrony przeciwpożarowej oraz ocena możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru w zakładzie przetwórstwa drzewnegodr inż. Anna Szajewska
180ND-IB2115786Minimalizacja ryzyka pożarowego stacji ładowania pojazdów elektrycznychdr Wojciech Wróblewski
181ND-IB2115787Budowa i wzmacnianie odporności podmiotów krytycznych w Polscemł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
182ND-P3711965Ocena ryzyka zawodowego dla dyżurnych stanowisk kierowania PSPmł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
183ND-P3712511Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz warunków ewakuacji dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktorast. bryg. w st. spocz. dr inż. Grzegorz Dzień
184ND-P3712798Ocena wybranych lotnych związków organicznych w kabinach pojazdów pożarniczychdr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
185ND-P3713198Analiza działań ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Łodzi na przykładzie zdarzeń z udziałem pojazdów szynowychdr Wojciech Wróblewski
186ND-P3713214Możliwość wykorzystania danych przestrzennych na potrzeby tworzenia mapy ściennej obszaru chronionego na przykładzie KP PSP Ostrów Wielkopolskibryg. dr inż. Wiktor Gawroński
187ND-P3713241Badanie przyczyn epizodów smogowych w Warszawiest. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
188ND-P3715363Wykorzystanie danych przestrzennych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń PSPbryg. dr inż. Wiktor Gawroński
189NP-PC2211070Wpływ awarii systemu sygnalizacji pożarowej na bezpieczeństwo pożarowe budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III na przykładzie budynku biurowo-usługowego ATRIUM II w Warszawiebryg. dr inż. Tomasz Klimczak
190NP-PC2211942Wpływ systemu sygnalizacji pożarowej i stałego urządzenia gaśniczego wodnego na scenariusz pożarowy oraz bezpieczeństwo pożarowe hali magazynowej DC-5 w kompleksie magazynowym Prologis Błoniebryg. dr inż. Tomasz Klimczak
191NP-PC2212940Analiza porównawcza norm i wytycznych do projektowania systemów oddymiania klatek schodowych wraz z analizą ich przydatności do danego zastosowaniabryg. dr inż. Tomasz Klimczak
192NP-PC2213499Projekt systemu sygnalizacji pożarowej wybranego obiektust. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
193NP-PC2213851Analiza potencjału pododdziałów KSRG w zakresie zaopatrzenia wodnego w systemie dowożenia na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w Wołominiemł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
194NP-PC2214821Badanie wpływu światła słonecznego na trwałość piandr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
195NP-PC2214827Współczesne uwarunkowania ewakuacji w szkołachprof. dr hab. Bernard Wiśniewski
196NP-PC2214835Analiza zjawiska uderzenia hydraulicznego powstałego w elastycznym wężu strażackimdr inż. Bartosz Śniegocki
197NP-PC2214844Koncepcja ewakuacji osób z budynku szpitalast. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
198NP-PC2214847Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku zabytkowym Pałac Goetz w Brzeskust. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
199NP-PC2214852Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zakładu MZO w Pruszkowiedr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni
200NP-PS47A11973Analiza przygotowania potencjału polskich modułów Ground Forest Fire Fighting using Vehicles do działań gaśniczych przy pożarach lasumł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
201NP-PS47A12986Nowoczesne techniki gaszenia pożarówwdr inż. Ireneusz Naworol
202NP-PS47A13976Analiza działań Państwowej Straży Pożarnej podczas epidemii COVID-19dr inż. Aneta Binkowska
203NP-PS47A14308Analiza procesu sorpcji wybranych substancji ropopochodnych za pomocą wybranych sorbentówdr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
204NP-PS47A14589Analiza procesu przesiąkania wybranych substancji ropopochodnych dla wybranych typów glebdr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
205NP-PS47A14590Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wymiany samochodów operacyjnych z napędem spalinowym na samochody operacyjne z napędem elektrycznym na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowiedr inż. Ireneusz Naworol
206NP-PS47A14596Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu lubińskiego oraz współpracy z sąsiednimi powiatami w latach 2016-2021bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
207NP-PS47A14597Analiza ryzyka zagrożeń w wybranych zakładach przemysłowych na terenie powiatu bełchatowskiegobryg. dr inż. Norbert Tuśnio
208NP-PS47A14600Projekt metodyki szkolenia doskonalącego dla dyżurnych powiatowych stanowisk kierowania komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnejdr inż. Stanisław Lipiński
209NP-PS47A14602Ocena funkcjonalności samochodów pożarniczych ze zbiornikami wodnymi podczas prowadzonych akcji gaśniczych w okresie 2017-2021 na terenie powiatu szczecineckiegoprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
210NP-PS47A14604Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie firmy D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.we Włocławkuprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
211NP-PS47A14605Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z Państwowym Ratownictwem Medycznym na miejscu zdarzenia w opinii strażaków na przykładzie powiatu zgierskiegodr inż. Aneta Binkowska
212NP-PS47A14607Zabezpieczanie przeciwpożarowe imprez masowych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiukpt. dr inż. Rafał Wróbel
213NP-PS47A14609Doświadczalna ocen odporności na zgniot poprzeczny wybranych hełmów strażackichdr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
214NP-PS47A14610Ocena doświadczalna amortyzacji uderzenia przez wybrane hełmy strażackiedr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
215NP-PS47A14614Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Toruńdr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni
216NP-PS47A14620Analiza funkcjonalna i ergonomiczna działań ratowniczych z użyciem pojazdów SCRd „ROTATOR” i SCDz40dr inż. Włodzimierz Kupicz
217NP-PS47A14621Ocena bezpieczeństwa strażaków podczas ćwiczeń i szkoleń w komorze dymowejbryg. dr inż. Damian Saleta
218NP-PS47A14625Analiza porównawcza wpływu ciśnienia zasilania na intensywność zraszania strumienia cieczy wytwarzanego przez wybrane dysze wodnedr inż. Ireneusz Naworol
219NP-PS47A14626Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranych obiektów ZL II zlokalizowanych na terenie powiatu lwóweckiegodr Barbara Ościłowska
220NP-PS47A14627Analiza stosowanych zabezpieczeń strażaków PSP w przypadku zdarzeń radiacyjnych na przykładzie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego "Białystok"bryg. dr inż. Marcin Anszczak
221NP-PS47A14629Analiza organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym podmiotów KSRG na przykładzie akcji ratowniczo-gaśniczych z wybranych powiatów województwa wielkopolskiegost. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
222NP-PS47A14631Analiza wykorzystania techniki natarcia zewnętrznego podczas działań gaśniczych przy pożarach wewnętrznychmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
223NP-PS47A14632Ryzyko operacyjne dotyczące pożaru lasu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniumł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
224NP-PS47A14633Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne strażaka w warunkach pożaru wewnętrznegobryg. dr inż. Damian Saleta
225NP-PS47A14634Stworzenie modelowego ujęcia ról zespołowych przypisanych do stanowisk wydziału operacyjnego na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lubliniedr Sylwia Krawczyńska
226NP-PS47A14635Analiza właściwości palnych wybranych pyłówst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka
227NP-PS47A14638Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku na przykładzie Galerii Handlowej „Czarny Lew”st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
228NP-PS47A14641Analiza wybranych parametrów palnych i termicznych wytypowanych do badań klejów silikonowychst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka
229NP-PS47A14646Czynniki organizacyjne wpływające na stan psychofizyczny strażaków - ratowników pracujących w jednostkach ratowniczo-gaśniczychmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
230NP-PS47A14647Opracowanie wytycznych postępowania w przypadku pożaru w rozdzielnicy Sn/nn na przykładzie obiektów produkcyjno-magazynowychmł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
231NP-PS47A14648Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w świetle obowiązujących przepisów prawnych na przykładzie firmy Investments S.A. w Katowicachprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
232NP-PS47A14649Analiza bezpieczeństwa pożarowego magazynów wysokiego składowania na przykładzie zakładu KAN Sp. z o.o. w Białymstokubryg. dr inż. Marcin Anszczak
233NP-PS47A14656Projekt siodełka wężowego w technologii druku 3Ddr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. uczelni
234NP-PS47A14657Projekt doposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w bezzałogowy statek powietrznydr inż. Jan Berny
235NP-PS47A14658Analiza organizacyjno-techniczna systemu łączności KSRG na terenie powiatu ełckiegost. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
236NP-PS47A14659Analiza zagrożeń oraz zabezpieczenie operacyjne Częstochowy i powiatu częstochowskiegodr inż. Ireneusz Naworol
237NP-PS47A14663Zasady doboru i przeglądów oświetlenia awaryjnego na przykładzie analizy instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowegodr inż. Adrian Barasiński
238NP-PS47A14664Ocena stanu technicznego środków ochrony indywidualnej rąk strażaka - rękawic specjalnychdr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
239NP-PS47A14666Rola i zadania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, delegowanych do pracy w Szpitalu Tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawiedr inż. Aneta Binkowska
240NP-PS47A14667Badanie średnicy pożaru kulistego oraz odłamkowania podczas wybuchu BLEVE kartuszy zawierających LPGst. kpt. dr Tomasz Węsierski
241NP-PS47A14668Zagrożenia związane z wyciekiem metanolu spowodowane katastrofą w ruchu drogowymdr Anna Dmochowska
242NP-PS47A14672Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie rodzajów źródeł, wielkości zasobów oraz możliwości ich poboru do gaszenia pożarów i likwidacji zdarzeń w gminie Gogolinprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
243NP-PS47A14673Wykorzystanie systemu "CZADZIK" w działaniach ratowniczych przez dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Choszczniebryg. dr inż. Wiktor Gawroński
244NP-PS47A14674Ocena stanu rozmieszczenia, wyposażenia oraz wyszkolenia ratowników podmiotów KSRG na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiegodr inż. Stanisław Lipiński
245NP-PS47A14676Analiza zabezpieczenia strażaków w środki ochrony indywidualnej podczas ćwiczeń i szkoleń z zakresu gotowości operacyjnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczybryg. dr inż. Damian Saleta
246NP-PS47A14677Analiza zagrożeń chemicznych występujących na terenie cukrownist. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka
247NP-PS47A14678Analiza procesu podwyższania i obniżania gotowości obronnej na podstawie dokumentacji jednostek Państwowej Straży Pożarnej (w oparciu o Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach)st. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
248NP-PS47A14680Dekontaminacja odparowanym nadtlenkiem wodoru w działaniach Państwowej Straży Pożarnejbryg. dr inż. Artur Ankowski
249NP-PS47A14681Analiza bezpieczeństwa pożarowego zakładu produkcyjnego "LUBAWA S.A."st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
250NP-PS47A14683Współpraca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z podmiotami krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na przykładzie powiatu średzkiegodr inż. Aneta Binkowska
251NP-PS47A14685Analiza przypadku pożaru budynku z mikroinstalacją fotowoltaicznądr inż. Agnieszka Górska
252NP-PS47A14686Analiza systemu sygnalizacji pożarowej w wybranym obiekciest. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
253NP-PS47A14689Analiza powiatu tatrzańskiego w kontekście zagrożeń w latach 2019-2021. Siły i środki potrzebne do reagowania na tego typu zdarzeniabryg. dr Monika Tryboń
254NP-PS47A14690Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Tuczniedr inż. Marek Woliński
255NP-PS47A14695Badanie zdolności zwilżających środków pianotwórczych i zwilżaczy przy pożarach drewna oraz materiałów drewnopochodnychdr inż. Bernard Król
256NP-PS47A14697Organizacja zarządzania kryzysowego na terenie Chełmnaprof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
257NP-PS47A14698Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego najważniejszych zagrożeń w powiecie skierniewickim i miasta Skierniewice przez jednostki KSRG z powiatumł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
258NP-PS47A14699Analiza bezpieczeństwa pożarowego współczesnych stropów modułowych o konstrukcji stalowejdr inż. Paweł Sulik
259NP-PS47A14700Opracowanie założeń do projektu aplikacji wspomagającej pracę kierującego działaniem ratowniczymdr inż. Stanisław Lipiński
260NP-PS47A14701Analiza bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczeń techniczno - budowlanych budynku A Domu Pomocy Społecznej w Zochcinkudr inż. Marek Woliński
261NP-PS47A14703Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej istniejącego budynku szkołydr inż. Marek Woliński
262NP-PS47A14705Analiza porównawcza chłonności testowanego sorbentu na bazie włókna kokosowego z obecnie stosowanymi wybranymi sorbentami dla substancji ropopochodnychdr Anna Dmochowska
263NP-PS47A14707Analiza kondycji psychofizycznej strażaków w kontekście bezpieczeństwa działań ratowniczychmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
264NP-PS47A14710Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej oraz zastosowanych rozwiązań zamiennych w budynku A, A1, B Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawiest. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
265NP-PS47A14713Analiza bezpieczeństwa strażaków w trakcie szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznychbryg. dr inż. Damian Saleta
266NP-PS47A14721Organizacja sztabu kierującego działaniem ratowniczym poziomu strategicznego w województwie opolskimmł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
267NP-PS47A14723Analiza i ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych na przykładzie Wydziału Strzępiarki w hucie stali CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciuprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
268NP-PS47A14724Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie Kościoła Pokoju w Jaworzedr Barbara Ościłowska
269NP-PS47A14726Ocena współpracy obsad stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej z operatorami Centrów Powiadamiania Ratunkowego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiegomł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
270NP-PS47A14728Analiza zagrożeń pożarowych obszarów leśnych na terenie powiatu garwolińskiego. Siły i środki potrzebne do reagowania na tego typu zdarzenia.bryg. dr Monika Tryboń
271NP-PS47A14729Badanie warunków powstawania pożaru kulistego podczas wybuchu BLEVE małych zbiorników LPGst. kpt. dr Tomasz Węsierski
272NP-PS47A14733Analiza oddziaływania zdarzeń awaryjnych na Terminalu LNG związanych ze strategiczną dla polskiej energetyki rozbudową gazoportust. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni
273NP-PS47A14734Analiza i ocena wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu włocławskiego pod względem zasadności jego użycia podczas działań ratowniczychdr inż. Ireneusz Naworol
274NP-PS47A14737Wpływ nieruchomego podwieszenia ratownika w uprzęży na wybrane parametry fizjologicznemł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
275NP-PS47A14738Analiza zdolności gaśniczych średniego samochodu pożarniczego GBA 2,9/29 przy różnych wariantach jego wyposażeniadr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni
276NP-PS47A14740Analiza skuteczności systemu automatycznej detekcji ludzi zaginionych w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych na obszarach otwartychbryg. dr inż. Norbert Tuśnio
277NP-PS47A14743Koncepcja wykorzystania stanowiska do spraw regeneracji strażaków podczas działań ratowniczychbryg. dr inż. Damian Saleta
278NP-PS47A14745Zagrożenia związane z zakładem zwiększonego ryzyka „BAR-GAZ” będącego dystrybutorem gazu propan i propan-butandr Anna Dmochowska
279NP-PS47A14747Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku na przykładzie Limanowskiego Domu Kulturyst. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
280NP-PS47A14750Analiza dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznych przekazywanej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzumł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
281NP-PS47A14751Analiza organizacyjno - techniczna systemu łączności na potrzeby działań ratowniczych na terenie powiatu pyrzyckiegost. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
282NP-PS47A14752Analiza poziomu wyszkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wśród strażaków PSP i OSP w powiecie ząbkowickimdr inż. Aneta Binkowska
283NP-PS47A14753Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu działdowskiegodr inż. Marek Woliński
284NP-PS47A14756Analiza systemu łączności, alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania na terenie powiatu inowrocławskiegost. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
285NP-PS47A14759Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej budynku użyteczności publicznej w Warszawiedr inż. Paweł Sulik
286NP-PS47A14763Dobór najbardziej efektywnej metody rekultywacji gleb po wycieku substancji ropopochodnejdr Anna Dmochowska
287NP-PS47A14764Pożary lasów i przeciwpożarowe zabezpieczenie kompleksów leśnych Nadleśnictwa Katowiceprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
288NP-PS47A14765Analiza procesu tworzenia specjalistycznej grupy ratowniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Stargardzie według nowych zasad ratownictwa technicznego w KSRGdr inż. Stanisław Lipiński
289NP-PS47A14768Projekt doposażenia Komendy Miejskiej PSP w Elblągu w łódź spełniającą wymogi do działań ratowniczych na wodach śródlądowych i morskich dla specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowegodr inż. Jan Berny
290NP-PS47A14769Wpływ opadu atmosferycznego na zdolność i kinetykę sorpcji sorbentów stosowanych w Państwowej Straży Pożarnejdr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
291NP-PS47A14770Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego w powiecie wołowskimmł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
292NP-PS47A14771Projekt stanowiska do wyznaczania przyspieszenia ziemskiegodr n. med. Monika Kloch
293NP-PS47A14775Analiza współpracy Państwowego Ratownictwa medycznego z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, przed, w trakcie i po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce na przykładzie opinii ratowników medycznych z powiatu zgierskiegodr inż. Aneta Binkowska
294NP-PS47A14776Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego powiatu stargardzkiegodr inż. Stanisław Lipiński
295NP-PS47A14777Analiza zagrożeń podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na trójmiejskim odcinku drogi ekspresowej S6bryg. dr inż. Norbert Tuśnio
296NP-PS47A14778Ocena metod wyznaczania zasięgów radiowych na przykładzie zmodernizowanej sieci łączności w KP PSP w Białobrzegach oraz w aspekcie organizacji łączności zapasowejst. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
297NP-PS47A14780Zabezpieczenie operacyjne powiatu złotoryjskiego w latach 2017-2021 na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa powszechnegost. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
298NP-PS47A14781Analiza zagrożeń pożarowych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu starachowickiegodr inż. Marek Woliński
299NP-PS47A14782Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na kondycję fizyczną i psychiczną strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnejbryg. dr inż. Anna Prędecka
300NP-PS47A14783Badanie wpływu czynników systemu motywacyjnego Państwowej Straży Pożarnej na budowanie zaangażowania funkcjonariuszy w wykonywanie zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowegodr Sylwia Krawczyńska
301NP-PS47A14785Analiza wybranych wymagań ochrony przeciwpożarowej budynkówst. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
302NP-PS47A14790Analiza i ocena zużycia środków gaśniczych w działaniach ratowniczo - gaśniczych PSP w latach 2017-2021 w powiecie zawierciańskimprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
303NP-PS47A14794"Polska NGO'sami stoi" - analiza wsparcia pozainstytucjonalnego w kontekście sytuacji kryzysowychdr Sylwia Lewicka
304NP-PS47A14795Analiza czasu pracy strażaków w strefie zagrożenia podczas działań gaśniczych przy pożarach wewnętrznychmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
305NP-PS47B11937Hałas podczas działań ratowniczo-gaśniczych na wybranych przykładachbryg. dr inż. Anna Prędecka
306NP-PS47B12419Badanie stanu gotowości operacyjnej wybranych specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych do prowadzenia działań ratowniczychdr inż. Stanisław Lipiński
307NP-PS47B13627Ocena porównawcza odporności na zgniot poprzeczny wybranych używanych hełmów strażackichdr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
308NP-PS47B14592Analiza zabezpieczeń strażaka do zdarzeń z materiałami radiacyjnymidr inż. Agnieszka Górska
309NP-PS47B14593Badanie wpływu determinant systemu motywacji Państwowej Straży Pożarnej na zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie zadań służbowych w zależności od długości stażu ich służbydr Sylwia Krawczyńska
310NP-PS47B14594Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w próbkach wapna budowlanego powszechnie stosowanego w budownictwiedr Aneta Łukaszek-Chmielewska
311NP-PS47B14595Bezpieczeństwo działań ratowniczych podczas zagrożenia materiałami radiacyjnymidr inż. Agnieszka Górska
312NP-PS47B14598Analiza funkcjonowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego Suwałki z zakresu ratownictwa wodno - nurkowego na szczeblu specjalistycznym na terenie powiatu suwalskiegobryg. dr inż. Marcin Anszczak
313NP-PS47B14599Analiza zagrożeń na terenie powiatu radzyńskiego wraz z oceną jego zabezpieczeniadr inż. Marek Woliński
314NP-PS47B14603Ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych w aspekcie aktualnych przepisów prawnych na przykładzie firmy Eurocast Sp. z o.o. w Strzebielinieprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
315NP-PS47B14606Analiza zagrożeń i systemów zabezpieczeń w firmie produkującej sery Bel Polska Sp. z o.o.bryg. dr inż. Norbert Tuśnio
316NP-PS47B14608Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych oraz wybranych parametrów ochrony radiologicznej w kompozytach betonowych używanych w budownictwiedr Aneta Łukaszek-Chmielewska
317NP-PS47B14612Badanie wpływu motywatorów finansowych i pozafinansowych istniejących w Państwowej Straży Pożarnej na efektywność wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy w zależności od ich wiekudr Sylwia Krawczyńska
318NP-PS47B14613Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgorajust. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
319NP-PS47B14622Praca strażaka w ubraniu specjalnym w wysokich temperaturach powietrza w czasie realizowania działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń.dr inż. Aneta Binkowska
320NP-PS47B14628Analiza możliwości taktyczno-technicznych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu starogardzkiego do działań gaśniczych w Zakładzie Farmaceutycznym Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskimmł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
321NP-PS47B14636Analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wybranego zakładu na obszarze danego powiatuprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
322NP-PS47B14639Analiza bezpieczeństwa pożarowego obiektu ZL na przykładzie budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańskudr inż. Piotr Kustra
323NP-PS47B14640Ocena efektywności funkcjonowania struktur decyzyjno-koordynacyjnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na obszarze powiatu myślenickiego.dr inż. Stanisław Lipiński
324NP-PS47B14642Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w wybranym zakładzie produkcyjnym w województwie warmińsko-mazurskimbryg. dr inż. Norbert Tuśnio
325NP-PS47B14643Analiza porównawcza ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych w aspekcie parametrów technicznych i funkcjonalnychdr inż. Włodzimierz Kupicz
326NP-PS47B14644Określenie wpływu ról zespołowych na zaangażowanie w wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcachdr Sylwia Krawczyńska
327NP-PS47B14650Analiza zagrożenia i przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku pożarów lasów na terenie gminy Kępice (lata 2012-2022)bryg. dr inż. Anna Prędecka
328NP-PS47B14651Ergonomia sprzętu przeznaczonego do działań ratowniczych podczas zdarzeń drogowychdr inż. Ireneusz Naworol
329NP-PS47B14653Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku produkcyjnymdr inż. Sylwester Kieliszek
330NP-PS47B14654Badanie wpływu systemu wynagradzania Państwowej Straży Pożarnej na zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie zadań służbowych z obszaru bezpieczeństwa pożarowegodr Sylwia Krawczyńska
331NP-PS47B14655Skuteczność dostępnych metod zwalczania pożarów instalacji fotowoltaicznychdr inż. Adrian Barasiński
332NP-PS47B14660Analiza skuteczności wykorzystywania wewnętrznych ręcznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej przez ich użytkownikówdr inż. Paweł Sulik
333NP-PS47B14665Analiza zagrożenia wybuchem pyłów lniarskich w zakładzie produkcyjnymdr inż. Marek Woliński
334NP-PS47B14669Analiza ćwiczeń przeciwpożarowych na przykładzie wybranej placówki oświatowejdr inż. Magdalena Gikiewicz
335NP-PS47B14671Analiza kultury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Komendy Miejskiej PSP w Kielcachdr Sylwia Krawczyńska
336NP-PS47B14675Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla zakładu dużego ryzyka - Rozlewni Gazu Płynnego AmeriGas w Nowej Niedrzwicydr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni
337NP-PS47B14679Analiza i ocena zagrożeń substancjami niebezpiecznymi, w szczególności metanolem, na przykładzie bazy metanolu w terminalu przeładunkowym Alfa Terminal w Szczeciniedr inż. Marek Woliński
338NP-PS47B14682Analiza potencjału KSRG do działań gaśniczych podczas pożarów lasu na przykładzie KP PSP w Lipniemł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
339NP-PS47B14687Finansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w Kościanie oraz jednostek OSP z terenu powiatu kościańskiego w latach 2019-2021mł. bryg. dr Aneta Kułakowska
340NP-PS47B14688Ocena zagrożenia chemicznego podczas transportowania i przechowywania materiałów stosowanych w procesie produkcji nawozów sztucznych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police S.A”dr inż. Agnieszka Górska
341NP-PS47B14691Studium przypadku pożaru budynku z instalacją fotowoltaicznądr inż. Agnieszka Górska
342NP-PS47B14693Analiza zabezpieczeń i zastosowanych rozwiązań systemów ochrony przeciwpożarowej oraz urządzeń przeciwwybuchowych na przykładzie Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowiebryg. dr inż. Norbert Tuśnio
343NP-PS47B14696Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w próbkach gipsu budowlanego powszechnie dostępnego na rynku krajowymdr Aneta Łukaszek-Chmielewska
344NP-PS47B14702Analiza procesu sorpcji wybranych samochodowych płynów eksploatacyjnych przez wybrane sorbenty naturalnedr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
345NP-PS47B14704Analiza prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w obszarze powiatu grajewskiegobryg. dr inż. Marcin Anszczak
346NP-PS47B14706Analiza bezpieczeństwa pożarowego dla Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ we Wrocławiust. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
347NP-PS47B14708Analiza zdolności tłumienia drgań mechanicznych oraz dźwięku przez ekologiczne materiały izolacyjne.dr Sylwia Lewicka
348NP-PS47B14709Analiza bezpieczeństwa pożarowego obiektu ZL na przykładzie budynku Goyki 3 Art Inkubator w Sopociedr inż. Piotr Kustra
349NP-PS47B14711Analiza i ocena stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych na terenie powiatu olsztyńskiegobryg. dr Monika Tryboń
350NP-PS47B14712Analiza stanu gospodarki odpadami szklanymi w Polscedr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni
351NP-PS47B14714Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa w obiekcie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiejmł. bryg. dr inż. Sylwia Jasińska
352NP-PS47B14715Porównanie procedur polskich i zagranicznych w działaniach gaśniczych związanych z fotowoltaikądr inż. Agnieszka Górska
353NP-PS47B14717Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska pracy stolarzdr inż. Magdalena Gikiewicz
354NP-PS47B14718Analiza wpływu czynników systemu motywacji Państwowej Straży Pożarnej na zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie zadań służbowych w zależności od pionu ich zatrudnieniadr Sylwia Krawczyńska
355NP-PS47B14719Analiza bezpieczeństwa pożarowego w tym procesu ewakuacji ludzi na przykładzie wybranego budynku należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiuprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
356NP-PS47B14725Analiza wykorzystania wentylacji taktycznej podczas działań gaśniczych przy pożarach piwnicmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
357NP-PS47B14731Analiza techniczno – organizacyjna systemu łączności radiowej na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.st. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
358NP-PS47B14732Analiza warunków ewakuacji na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewiest. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
359NP-PS47B14735Ocena samochodów pożarniczych ze zbiornikami wodnymi w aspekcie funkcjonalnym na terenie powiatu wrocławskiego z zastosowaniem studium przypadkuprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
360NP-PS47B14736Analiza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku z XX wieku, przystosowująca go do obecnie obowiązujących przepisówdr inż. Paweł Sulik
361NP-PS47B14739Projekt doposażenia Komendy Miejskiej PSP w Lesznie w pojazd specjalny - quaddr inż. Jan Berny
362NP-PS47B14742Ocena wybranych zagadnień przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla powiatu chojnickiegoprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
363NP-PS47B14746Analiza porównawcza zużycia środków gaśniczych w okresie 2018-2021 w akcjach PSP i OSP w powiecie bocheńskimprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
364NP-PS47B14748Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie gminy Bodzentynmł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
365NP-PS47B14749Analiza wyników testów sprawności fizycznej strażaków w służbie stałej pod kątem przyznawania punktów preferencyjnych za wiek.dr Anna Dmochowska
366NP-PS47B14754Analiza wpływu determinant obecnego systemu motywacji Państwowej Straży Pożarnej na skuteczność działań operacyjnychdr Sylwia Krawczyńska
367NP-PS47B14757Analiza zastosowania przyczep w Państwowej Straży Pożarnej.dr inż. Włodzimierz Kupicz
368NP-PS47B14758Ocena zużycia środków gaśniczych w okresie 2017-2021 przez JRG PSP na terenie powiatu brzeskiegoprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
369NP-PS47B14760Analiza porównawcza średnich pojazdów ratowniczo-gaśniczych w aspekcie ergonomiidr inż. Włodzimierz Kupicz
370NP-PS47B14761Analiza instytucji nadzoru nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na tle odpowiedzialności zawodowej w budownictwiedr hab. Anna Gołębiowska, prof. uczelni
371NP-PS47B14762Analiza zabezpieczeń przeciwpożarowych w aspekcie celów funkcjonalnych przykładowego budynku biurowo-usługowego.st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni
372NP-PS47B14767Analiza zużycia wody i innych środków gaśniczych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu gnieźnieńskiego w latach 2016-2021dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni
373NP-PS47B14772Ocena zaopatrzenia w wodę podczas gaszenia dużych pożarów składowisk odpadówdr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni
374NP-PS47B14773Analiza zabezpieczeń przeciwpożarowych i warunków ewakuacji w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztyniebryg. dr inż. Norbert Tuśnio
375NP-PS47B14779Analiza zagrożeń i działań prowadzonych z zakresu ratownictwa wodnego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu gliwickiegobryg. dr inż. Damian Saleta
376NP-PS47B14786Analiza możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w działaniach ratowniczych do rozpoznania i bieżącego monitorowania sytuacjibryg. dr inż. Norbert Tuśnio
377NP-PS47B14787Model współdziałania funkcjonariusza do spraw bezpieczeństwa z Kierującym Działaniami Ratowniczymi podczas działań ratowniczo-gaśniczych z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznychbryg. dr inż. Damian Saleta
378NP-PS47B14788Analiza porównawcza wpływu czynników systemu motywacyjnego w roku 2018 a 2022 na zaangażowanie pracowników Państwowej Straży Pożarnej w wykonywanie zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowego w zależności od ich wiekudr Sylwia Krawczyńska
379NP-PS47B14792Drzewo koncepcji bezpieczeństwa pożarowego według NFPA 550 jako narzędzie strategicznego planowania ochrony przeciwpożarowej w budynkach użyteczności publicznejkpt. dr inż. Rafał Wróbel
380NP-PS47B14793Ocena stanu współdziałania podmiotów świadczących na rzecz działań ratowniczych na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.dr inż. Stanisław Lipiński
381NP-PS47B14796Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej w wybranych obiektach zakładu produkującego samochody w kontekście jego rozbudowy i zmiany profilu produkcjibryg. dr inż. Tomasz Drzymała
382SD-BW2111665Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego oraz portów lotniczych na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawiedr inż. Jan Berny
383SD-BW2111713Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie kształtowania bezpiecznej przestrzeni na przykładzie Miasta i Gminy Serock.dr inż. Karolina Tyrańska-Wizner
384SD-BW2113291Teoretyczne i praktyczne aspekty prewencji terrorystycznej na przykładzie działań wybranych służb i agencjibryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
385SD-BW2113293Sprawność organizacyjna Policji powiatu warszawskiego zachodniego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i ochrony porządku publicznegodr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
386SD-BW2114192Ocena gotowości Polaków do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę w 2022 r.bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
387SD-BW2114209Rola Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w procesie zwalczania kryzysu migracyjnego w Polsce w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 rokust. kpt. dr Monika Wojakowska
388SD-BW2114212Zarządzanie bezpieczeństwem portów lotniczych w kontekście ochrony przeciwpożarowej na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawiest. kpt. dr Monika Wojakowska
389SD-BW2114217Ocena działań edukacyjnych dotyczących bezpiecznego wypoczynku na obszarach wodnych w Polscebryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
390SD-BW2115692Rola mediów w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwabryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
391SD-BW2115811Rola straży pożarnej w procesie edukacji dla bezpieczeństwa na przykładzie powiatu tomaszowskiegobryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
392SD-BW2115813Edukacja formalna i nieformalna w kształceniu dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwabryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
393SD-IB2113027Analiza procesu ewakuacji ludzi na przykładzie wybranego budynku znajdującego się na terenie powiatu suwalskiegoprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
394SD-IB2113343Analiza wpływu emisji komunalnej na jakość powietrza wewnętrznego i zewnętrznego w oparciu o stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w miejscowości Góra Puławskadr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni
395SD-IB2113345Analiza procesu ewakuacji i bezpieczeństwa pożarowego szpitala w warunkach Covid-19.dr Wojciech Wróblewski
396SD-IB2113401Rozwiązania techniczne w zakresie zabezpieczenia przejść instalacyjnychdr inż. Paweł Sulik
397SD-IB2113417Znaczenie wiatru w scenariuszach pożarowych na podstawie symulacji sprzężonych garażu otwartegomł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
398SD-IB2113432Analiza wpływu pożaru i wód popożarowych na wybrane parametry glebydr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni
399SD-IB2113524Badanie wpływu glikolu heksylenowego na zdolności pianotwórcze surfaktantów różnych typówdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
400SD-IB2113564Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy na wydziale mechanicznym w Enea Wytwarzanie Kozienicedr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
401SD-IB2115827Międzynarodowa pomoc humanitarna udzielona Ukrainie w 2022 r.mł. kpt. dr Oksana Telak
402SD-IB2115828Polska pomoc humanitarna udzielana Ukrainie podczas wojny w 2022 r.mł. kpt. dr Oksana Telak
403SD-P1512381Możliwość wykorzystania danych przestrzennych na potrzeby tworzenia mapy ściennej obszaru chronionegobryg. dr inż. Wiktor Gawroński
404SD-P1513011Analiza kosztów i korzyści związanych z rozwojem elektromobilności w Polscebryg. dr inż. Anna Prędecka
405SD-P1513030Ocena bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim dla wybranych zagrożeń z wykorzystaniem metody profili ryzykadr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
406SP-CBW814570Planowanie cywilne w ochronie ludności w kontekście zarządzania bezpieczeństwem gminy Góra Kalwariast. kpt. dr Monika Wojakowska
407SP-CBW815144Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem na przykładzie zjawiska „aktywnego strzelca”dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
408SP-CBW815146Wpływ społeczeństwa na postrzeganie wybranych zagrożeńmł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski
409SP-CBW815148Projekty pomocy rozwojowej zrealizowane w Szkole Głównej Służby Pożarniczejmł. kpt. dr Oksana Telak
410SP-CBW815149Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia w latach 1993 - 2022mł. kpt. dr Oksana Telak
411SP-CBW815150Uzależnienia wśród młodzieży na przykładzie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszudr hab. Aneta Majkowska, prof. uczelni
412SP-CBW815152Indywidualne formy ochrony ludności na przykładzie wybranego powiatudr inż. Magdalena Gikiewicz
413SP-CBW815154Zarządzanie zagrożeniem powodziowym w Polscest. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
414SP-CBW815156Uzależnienia wśród młodzieży na podstawie Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Warszawiedr hab. Aneta Majkowska, prof. uczelni
415SP-CBW815157Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury (KOLI)mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski
416SP-CBW815160Rola komunikacji w sytuacjach kryzysowych na przykładzie działań służb publicznychbryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
417SP-CBW815161Zarządzanie kryzysowe na przykładzie powiatu pruszkowskiegodr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
418SP-CBW815164Wybrane działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach pomocy dla Ukrainy w 2022 r.mł. kpt. dr Oksana Telak
419SP-CBW815232Pomoc humanitarna udzielana Ukrainie przez organizacje międzynarodowe w 2022 r.mł. kpt. dr Oksana Telak
420SP-CBW815285Przestępczość stadionowa jako jedna z form przestępczości zorganizowanejdr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
421SP-CBW815287Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w opinii mieszkańców gminy Wołomindr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
422SP-CBW815288Uzależnienia wśród młodzieży na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiegodr hab. Aneta Majkowska, prof. uczelni
423SP-CBW815289Prawnoporównawcza analiza zbrodni ludobójstwa na przykładzie Rwandy oraz wojny w Bośni i Hercegowiniedr Anna Kociołek-Pęksa
424SP-CBW815290Rola systemów bezzałogowych statków powietrznych (SBSP) w wojnie rosyjsko-ukraińskiej w 2022 r.dr Radosław Fellner
425SP-CBW815291Mechanizmy powstawania i skutki wybranych zagrożeń naturalnychst. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
426SP-CBW815292Pomoc humanitarna Unii Europejskiej udzielona Ukrainie w 2022 r.mł. kpt. dr Oksana Telak
427SP-CBW815293Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z podmiotami ratownictwa wodnego w powiecie legionowskim w latach 2017-2022mł. kpt. dr Oksana Telak
428SP-PC1813958Analiza właściwości fizykochemicznych wód powierzchniowych i podziemnych w sąsiedztwie nowoczesnego składowiska odpadów komunalnychkpt. dr inż. Rafał Wróbel
429SP-PC1813975Analiza wpływu społeczeństwa na postrzeganie wybranych zagrożeń na przykładzie gminy Piotrków Trybunalskimł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski
430SP-PC1914482Analiza wpływu udziału w zdarzeniach ratowniczych na stan psychofizyczny strażaków ratownikówmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
431SP-PC1914495Analiza zagrożeń toksycznych i wybuchowych w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczejst. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni
432SP-PC1914500Analiza udogodnień architektonicznych mających wpływ na czas ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebamimł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
433SP-PC1914502Projekt stanowiska do wyznaczania współczynnika lepkości cieczy.dr n. med. Monika Kloch
434SP-PC1914506Koncepcja dostosowania budynku handlowo-usługowego do wymagań ochrony przeciwpożarowejst. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
435SP-PC1914509Systemy detekcji pożaru na przykładzie wybranego hoteludr inż. Magdalena Gikiewicz
436SP-PC1914521Oznakowania ostrzegawcze dla niewidomych na peronach jako element poprawy bezpieczeństwa na stacji kolejowej w Mszczonowiedr inż. Magdalena Gikiewicz
437SP-PC1914522Ocena ryzyka zawodowego pracowników wybranego hotelu w obliczu pandemii COVID-19mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
438SP-PC1914525Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranym urzędzie gminy w kontekście COVID-19mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
439SP-PC1914526Projekt stanowiska do wyznaczania napięcia powierzchniowego cieczydr n. med. Monika Kloch
440SP-PC1914527Ocena organizacyjno - techniczna systemu łączności alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na terenie powiatu garwolińskiego.st. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
441SP-PC1914536Lokacja zasobów ratownictwa wodnego Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej do reagowania na obszarze Zalewu Koronowskiegomł. kpt. dr Oksana Telak
442SP-PK1912362Badanie wpływu jakości energii elektrycznej na bezpieczeństwo pożarowe transformatorów energetycznychmł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
443SP-PK1912430Badanie zdolności pianotwórczych mieszanin surfaktantów anionowychdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
444SP-PK1912898Analiza przygotowania potencjału KSRG do działań gaśniczych przy pożarach lasu na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskimmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
445SP-PK1913419Analiza wyszkolenia strażaków-ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu procedur kwalifikowanej pierwszej pomocybryg. dr inż. Damian Saleta
446SP-PK1913947Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu biłgorajskiegodr inż. Sylwester Kieliszek
447SP-PK1913961Zabezpieczanie oraz neutralizacja rozlewisk wybranych związków halogenoorganicznych wykorzystywanych przemysłowost. kpt. dr Tomasz Węsierski
448SP-PK1913967Analiza narażenia na promieniowanie ultrafioletowe w pracy strażakadr inż. Renata Kamocka-Bronisz
449SP-PK1914385Analiza przygotowania KSRG do działań ratowniczych w terenie transgranicznym na przykładzie Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolumł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
450SP-PK1914386Porównanie bezpieczeństwa samochodów elektrycznych i spalinowychdr inż. Anna Szajewska
451SP-PK1914387Analiza zagrożeń oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych podczas działań z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w obiektach budowlanychbryg. dr inż. Tomasz Drzymała
452SP-PK1914388Analiza porównawcza skuteczności gaśniczej gazu gaśniczego i aerozolu gaśniczego w kontekście zabezpieczenia serwerownibryg. dr inż. Tomasz Klimczak
453SP-PK1914389Analiza rozmieszczenia sprzętu na wyposażeniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegodr inż. Włodzimierz Kupicz
454SP-PK1914390Analiza przygotowania instalacji fotowoltaicznych pod kątem ochrony przeciwpożarowejdr inż. Agnieszka Górska
455SP-PK1914391Badanie zagrożenia pożarowego oraz wybuchowego powstającego podczas reakcji metalicznego sodu z wodąst. kpt. dr Tomasz Węsierski
456SP-PK1914392Badanie wpływu temperatury oraz ziarnistości na szybkość generowania acetylenu z węglika wapnia w reakcji z wodąst. kpt. dr Tomasz Węsierski
457SP-PK1914393Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego obiektu ZL IIIdr inż. Sylwester Kieliszek
458SP-PK1914394Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w wybranym obiekciedr inż. Sylwester Kieliszek
459SP-PK1914396Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego zakładu produkcyjnego folii opakowaniowej MARPOL Sp. z o.o. w Ignatkachbryg. dr inż. Marcin Anszczak
460SP-PK1914397Ocena bezpieczeństwa pożarowego Spółdzielni Mleczarskiej w Łapachbryg. dr inż. Marcin Anszczak
461SP-PK1914398Analiza wykorzystania zbiorników ppoż. w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowejdr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni
462SP-PK1914399Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji nośnej stalowej hali magazynowejdr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni
463SP-PK1914400Ocena zabezpieczenia operacyjnego powiatu będzińskiego oraz współpracy z sąsiednimi powiatami w latach 2016- 2021bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
464SP-PK1914401Porównanie wymagań i konstrukcji średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych eksploatowanych przez straż pożarną w Polsce oraz w Szwecjidr inż. Włodzimierz Kupicz
465SP-PK1914402Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa w obiekcie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniumł. bryg. dr inż. Sylwia Jasińska
466SP-PK1914403Wydatek energetyczny oraz obciążenie statyczne podczas treningu piłki nożnej u dzieci i młodzieżybryg. dr inż. Anna Prędecka
467SP-PK1914404Analiza przypadków zastosowania gazów palnych w działaniach terrorystycznychbryg. dr inż. Artur Ankowski
468SP-PK1914405Wpływ typu ubrań ratowniczych na właściwości ochronne przed materiałami radiacyjnymidr inż. Agnieszka Górska
469SP-PK1914406Badanie wybranych ogniw elektrochemicznych w stanach awaryjnychmł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
470SP-PK1914407Modelowe scenariusze doskonalenia zawodowego strażaków przy wykorzystaniu symulatora wysokiej wiernościbryg. dr inż. Damian Saleta
471SP-PK1914408Analiza procesu przesiąkania benzyny oraz oleju napędowego przez wybrane materiały sypkie występujące w przyrodziedr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
472SP-PK1914409Analiza metod i technik gaśniczych wykorzystywanych podczas pożaru lasudr inż. Anna Szajewska
473SP-PK1914410Wykorzystanie przez Państwową Straż Pożarną nowoczesnych technologii w zarządzaniu kryzysowymprof. dr hab. Bernard Wiśniewski
474SP-PK1914411Projekt i wykonanie stanowiska do pomiaru nagrzewania się przewodów elektrycznych podczas przetężenia z wykorzystaniem urządzeń Advantechmł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
475SP-PK1914412Analiza porównawcza programów szkolenia strażaków w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce i Niemczechbryg. dr inż. Tomasz Drzymała
476SP-PK1914414Organizacja struktur kierowania na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego w powiecie lipskimmł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
477SP-PK1914415Badanie przenikalności promieniowania gamma przez ubrania specjalne wykorzystywane w trakcie działań ratowniczychst. kpt. dr Tomasz Węsierski
478SP-PK1914417Analiza wykorzystania termowizji w akcjach ratowniczo-gaśniczych i walce z pandemią Covid 19 na terenie powiatu krasnostawskiegodr hab. Janusz Rybiński, prof. uczelni
479SP-PK1914418Analiza parametrów wybuchowości wybranych pyłów estradowychst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka
480SP-PK1914419Analiza organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie oleśnickimst. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
481SP-PK1914420Wpływ wydolności fizycznej na czas pracy w aparacie powietrznym butlowym na przykładzie podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczejbryg. dr inż. Anna Prędecka
482SP-PK1914421Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę powiatu toruńskiegodr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni
483SP-PK1914422Analiza wpływu czasu oddziaływania podwyższonej temperatury na właściwości wytrzymałościowe wybranych materiałów metalicznychdr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni
484SP-PK1914423Ergonomia pracy na stanowisku ratownika w Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie Szkoły Głównej Służby Pożarniczejbryg. dr inż. Anna Prędecka
485SP-PK1914424Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie firmy "Castorama" w Warszawiemł. bryg. dr inż. Sylwia Jasińska
486SP-PK1914425Ocena jakości powietrza wewnętrznego pod względem stężenia frakcji pyłu zawieszonego w wybranych pomieszczeniach strażnicy na przykładzie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dąbrowie Tarnowskiejst. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
487SP-PK1914426Ocena ryzyka w zagrożeniach w transporcie kołowym na terenie powiatu łęczyńskiegodr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
488SP-PK1914428Udział Państwowej Straży Pożarnej w odbudowie zniszczonej infrastrukturyprof. dr hab. Bernard Wiśniewski
489SP-PK1914430Analiza systemu łączności, alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na terenie powiatu łęczyckiegost. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
490SP-PK1914431Analiza wpływu podwyższonej temperatury na właściwości wytrzymałościowe wybranych materiałów metalicznychdr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni
491SP-PK1914432Organizacja struktur kierowania na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego w powiecie starogardzkimmł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko
492SP-PK1914434Analiza wyposażenia ratowniczo-gaśniczego wybranego samochodu pożarniczegodr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
493SP-PK1914436Analiza ergonomii wybranych samochodów średnich pierwszowyjazdowych porównując zabudowy miejskie i uterenowionedr inż. Włodzimierz Kupicz
494SP-PK1914437Projekt systemu sygnalizacji pożarowej wybranego obiektu o zabudowie pensjonatowej w Kudowie-Zdrojubryg. dr inż. Tomasz Klimczak
495SP-PK1914438Badanie wybuchów BLEVE-fireball małych zbiorników zawierających palne gazy skroplonest. kpt. dr Tomasz Węsierski
496SP-PK1914439Ocena współdziałania służb i podmiotów przy działaniach ratowniczych na terenie powiatu częstochowskiegodr inż. Stanisław Lipiński
497SP-PK1914440Analiza przygotowania potencjału KSRG do działań gaśniczych przy wielkokubaturowych pożarach wewnętrznych na przykładzie KP PSP w Inowrocławiumł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
498SP-PK1914443Analiza możliwości zapewnienia wody na potrzeby akcji ratowniczo - gaśniczych na terenie powiatu olkuskiegodr inż. Sylwester Kieliszek
499SP-PK1914444Wpływ udziału w zdarzeniach ratowniczych na psychikę i życie codzienne funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnejmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
500SP-PK1914445Ochotnicze Straże Pożarne na rzecz ochrony ludności na terenie powiatu Katowicebryg. dr Monika Tryboń
501SP-PK1914446Wpływ jakości snu na ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnejmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
502SP-PK1914447Analiza możliwości operacyjnych Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "PIŁA 1” względem zagrożeń chemicznych występujących na terenie powiatu pilskiegobryg. dr inż. Artur Ankowski
503SP-PK1914448Badanie właściwości pian typu S wytwarzanych w warunkach letnich i zimowychdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
504SP-PK1914449Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kuriera w firmie zajmującej się doręczaniem przesyłekdr Radosław Fellner
505SP-PK1914450Badanie średnicy oraz czasu trwania BLEVE fireball zbiorników zawierających materiały palnest. kpt. dr Tomasz Węsierski
506SP-PK1914451Analiza systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w powiecie Przysuchadr inż. Sylwester Kieliszek
507SP-PK1914452Reagowanie Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych godzących w bezpieczeństwo powszechneprof. dr hab. Bernard Wiśniewski
508SP-PK1914453Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu lubartowskiegodr inż. Sylwester Kieliszek
509SP-PK1914454Ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego w nadleśnictwie Brzózkadr inż. Anna Szajewska
510SP-PK1914455Analiza współpracy jednostek Państwowej Straży Pożarnej i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa opolskiego w zakresie prowadzenia działań ratowniczychbryg. dr inż. Damian Saleta
511SP-PK1914456Analiza możliwości gaszenia pożarów lasów na terenach górskich i wyżynnych na podstawie Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiegodr inż. Anna Szajewska
512SP-PK1914457Porównanie wymagań, konstrukcji i ergonomii drabin pożarniczych oraz podnośników hydraulicznych eksploatowanych przez straż pożarną w Polscedr inż. Włodzimierz Kupicz
513SP-PK1914459Analiza wykorzystania wyposażenia wybranej jednostki PSP w działąniach ratowniczo-gaśniczychdr inż. Sylwester Kieliszek
514SP-PK1914460Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu nowosądeckiegobryg. dr inż. Marcin Anszczak
515SP-PK1914461Wydatek energetyczny strażaka podczas wybranych czynności ratowniczychst. bryg. dr inż. Robert Piec
516SP-PK1914462Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w wybranym obiekciedr inż. Sylwester Kieliszek
517SP-PK1914463Koncepcja poprawy bezpieczeństwa miejsc kultu religijnegost. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
518SP-PK1914464Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu kozienickiegobryg. dr inż. Marcin Anszczak
519SP-PK1914465Analiza właściwości ochronnych ubrań ratowniczych przed promieniowaniem jonizującymdr inż. Agnieszka Górska
520SP-PK1914466Analiza katastrof budowlanych oraz ocena działań PSP w likwidacji ich skutkówbryg. dr inż. Tomasz Drzymała