Zaliczenie Inkscape 28-06-2022

Wykonaj wszystkie poniższe ćwiczenia. Masz tylko 20 minut!

Za każde ćwiczenie otrzymujesz jeden punkt. Zalicza co najmniej 3 ćwiczenia!

Pobierz sprawdzian (prawy przycisk myszy -> zapisz jako ...) i rozwiąż obok wzorów. Uwaga! Nie wychodź poza obszar kartki. Pobierz

Rozwiązanie wyślij do katalogu Studia -> Nr grupy -> Inkscape -> Zaliczenie -> nr-albumu-imie-nazwisko.svg
Studenci dzienni

Obrysuj obiekt (4 węzły)
Wykorzystując operacje logiczne narysuj figury symetryczne względem jednej osi
Narysuj figurę przekształcając i rozmieszczając prostokąty
Narysuj układ 4 rzędów o równych odstępach w pionie i między nimi
Narysuj obiekty symetryczne względem środka