lpprg_kodgodzinsemestrformaprzedmiot_fullpdftxt
1SP-K307WYKAnaliza ryzyka w procesach przemysłowych   r1.SP-PK godz:30pdftxt
2SP-K307ĆW.PROJAnaliza ryzyka w procesach przemysłowych   r2.SP-PK godz:30pdftxt
3SP-K306LABBezpieczeństwo działań ratowniczych   r1.SP-PK godz:30pdftxt
4SP-K305WYKBezpieczeństwo działań ratowniczych   r1.SP-PK godz:30pdftxt
5SP-K305ĆWBezpieczeństwo działań ratowniczych   r2.SP-PK godz:30pdftxt
6SP-K307WYKBezpieczeństwo pożarowe budowli   r2.SP-PK godz:30pdftxt
7SP-K307ĆW.PROJBezpieczeństwo pożarowe budowli   r2.SP-PK godz:30pdftxt
8SP-K307WYKBezpieczeństwo pożarowe budynków   r1.SP-PK godz:30pdftxt
9SP-K307ĆW.PROJBezpieczeństwo pożarowe budynków   r1.SP-PK godz:30pdftxt
10SP-K157WYKBezpieczeństwo pożarowe lasów   r2.SP-PK godz:15pdftxt
11SP-K301WYKChemia   r1.SP-PK godz:30pdftxt
12SP-K301ĆWChemia   r2.SP-PK godz:30pdftxt
13SP-K302ĆWChemia   r1.SP-PK godz:30pdftxt
14SP-K306WYKDziałania gaśnicze   r2.SP-PK godz:30pdftxt
15SP-K306ĆW.PROJDziałania gaśnicze   r2.SP-PK godz:30pdftxt
16SP-K148WYKDziałania ratownicze podczas klęsk żywiołowych   r1.SP-PK godz:14pdftxt
17SP-K302WYKEkonomia   r2.SP-PK godz:30pdftxt
18SP-K303LABElektrotechnika i elektronika w pożarnictwie   r2.SP-PK godz:30pdftxt
19SP-K303WYKElektrotechnika i elektronika w pożarnictwie   r2.SP-PK godz:30pdftxt
20SP-K155WYKEwakuacja interwencyjna   r1.SP-PK godz:15pdftxt
21SP-K306ĆWEwakuacja interwencyjna   r2.SP-PK godz:30pdftxt
22SP-K301WYKFilozofia i etyka   r1.SP-PK godz:30pdftxt
23SP-K302LABFizyka   r1.SP-PK godz:30pdftxt
24SP-K301WYKFizyka   r2.SP-PK godz:30pdftxt
25SP-K301ĆWFizyka   r2.SP-PK godz:30pdftxt
26SP-K305LABFizykochemia spalania   r1.SP-PK godz:30pdftxt
27SP-K154WYKFizykochemia spalania   r1.SP-PK godz:15pdftxt
28SP-K304ĆWFizykochemia spalania   r1.SP-PK godz:30pdftxt
29SP-K302ĆW.PROJGrafika inżynierska   r2.SP-PK godz:30pdftxt
30SP-K82WYKHistoria pożarnictwa   r1.SP-PK godz:8pdftxt
31SP-K303LABHydromechanika i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę   r1.SP-PK godz:30pdftxt
32SP-K302WYKHydromechanika i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę   r2.SP-PK godz:30pdftxt
33SP-K302ĆWHydromechanika i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę   r1.SP-PK godz:30pdftxt
34SP-K304WYKInfrastruktura komunalna   r2.SP-PK godz:30pdftxt
35SP-K218WYKInżynieria bezpieczeństwa technicznego   r1.SP-PK godz:21pdftxt
36SP-K301ĆWJęzyk obcy   r2.SP-PK godz:30pdftxt
37SP-K302ĆWJęzyk obcy   r1.SP-PK godz:30pdftxt
38SP-K303ĆWJęzyk obcy   r1.SP-PK godz:30pdftxt
39SP-K304ĆWJęzyk obcy   r1.SP-PK godz:30pdftxt
40SP-K305ĆWJęzyk obcy   r1.SP-PK godz:30pdftxt
41SP-K306ĆWJęzyk obcy   r1.SP-PK godz:30pdftxt
42SP-K148WYKLogistyczne wsparcie długotrwałych działań ratowniczych   r2.SP-PK godz:14pdftxt
43SP-K301WYKMatematyka   r1.SP-PK godz:30pdftxt
44SP-K451ĆWMatematyka   r2.SP-PK godz:45pdftxt
45SP-K452ĆWMatematyka   r2.SP-PK godz:45pdftxt
46SP-K303LABMechanika i wytrzymałość materiałów   r1.SP-PK godz:30pdftxt
47SP-K301WYKMechanika i wytrzymałość materiałów   r1.SP-PK godz:30pdftxt
48SP-K302ĆWMechanika i wytrzymałość materiałów   r2.SP-PK godz:30pdftxt
49SP-K303ĆWMechanika i wytrzymałość materiałów   r1.SP-PK godz:30pdftxt
50SP-K305LABMedycyna katastrof   r1.SP-PK godz:30pdftxt
51SP-K155WYKMedycyna katastrof   r2.SP-PK godz:15pdftxt
52SP-K157LABMetodyka badań przyczyn pożarów   r2.SP-PK godz:15pdftxt
53SP-K157WYKMetodyka badań przyczyn pożarów   r2.SP-PK godz:15pdftxt
54SP-K307ĆWMetodyka badań przyczyn pożarów   r2.SP-PK godz:30pdftxt
55SP-K148WYKMiędzynarodowa współpraca ratownicza   r1.SP-PK godz:14pdftxt
56SP-K303WYKMonitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa   r2.SP-PK godz:30pdftxt
57SP-K152WYKOchrona własności intelektualnej   r2.SP-PK godz:15pdftxt
58SP-K72WYKOchrona własności intelektualnej   r1.SP-PK godz:7pdftxt
59SP-K303WYKOrganizacja i funkcjonowanie ratownictwa i innych systemów bezpieczeństwa   r1.SP-PK godz:30pdftxt
60SP-K307ĆW.PROJOrganizacja i kierowanie działaniami ratowniczymi (ćw. terenowe)   r1.SP-PK godz:30pdftxt
61SP-K148ĆW.PROJOrganizacja i kierowanie działaniami ratowniczymi (ćw. terenowe)   r2.SP-PK godz:14pdftxt
62SP-K156LABOrganizacja łączności i alarmowanie   r1.SP-PK godz:15pdftxt
63SP-K155WYKOrganizacja łączności i alarmowanie   r2.SP-PK godz:15pdftxt
64SP-K156ĆWOrganizacja łączności i alarmowanie   r1.SP-PK godz:15pdftxt
65SP-K307ĆWPlanowanie operacyjne   r2.SP-PK godz:30pdftxt
66SP-K302WYKPodstawy budownictwa   r2.SP-PK godz:30pdftxt
67SP-K303ĆW.PROJPodstawy budownictwa   r1.SP-PK godz:30pdftxt
68SP-K154WYKPodstawy konstrukcji maszyn   r2.SP-PK godz:15pdftxt
69SP-K154ĆWPodstawy konstrukcji maszyn   r1.SP-PK godz:15pdftxt
70SP-K2407ĆWPraktyka zawodowa   r2.SP-PK godz:240pdftxt
71SP-K303WYKPrawo krajowe i międzynarodowe w ochronie ludności   r1.SP-PK godz:30pdftxt
72SP-K303ĆWPrzygotowanie kondycyjne   r1.SP-PK godz:30pdftxt
73SP-K304ĆWPrzygotowanie kondycyjne   r2.SP-PK godz:30pdftxt
74SP-K305ĆWPrzygotowanie kondycyjne   r1.SP-PK godz:30pdftxt
75SP-K306ĆWPrzygotowanie kondycyjne   r1.SP-PK godz:30pdftxt
76SP-K307ĆWPrzygotowanie kondycyjne   r1.SP-PK godz:30pdftxt
77SP-K148ĆWPrzygotowanie kondycyjne   r1.SP-PK godz:14pdftxt
78SP-K154WYKPsychologia i socjologia   r1.SP-PK godz:15pdftxt
79SP-K154ĆWPsychologia i socjologia   r2.SP-PK godz:15pdftxt
80SP-K305LABRatownictwo chemiczne i ekologiczne   r1.SP-PK godz:30pdftxt
81SP-K305WYKRatownictwo chemiczne i ekologiczne   r1.SP-PK godz:30pdftxt
82SP-K306ĆWRatownictwo chemiczne i ekologiczne   r2.SP-PK godz:30pdftxt
83SP-K155WYKRatownictwo techniczne   r1.SP-PK godz:15pdftxt
84SP-K306ĆWRatownictwo techniczne   r2.SP-PK godz:30pdftxt
85SP-K301ĆWRysunek techniczny   r2.SP-PK godz:30pdftxt
86SP-K305WYKSamochody i pojazdy ratownicze   r1.SP-PK godz:30pdftxt
87SP-K156ĆWSamochody i pojazdy ratownicze   r1.SP-PK godz:15pdftxt
88SP-K157ĆWSeminarium dyplomowe   r1.SP-PK godz:15pdftxt
89SP-K148ĆWSeminarium dyplomowe   r2.SP-PK godz:14pdftxt
90SP-K306LABSprzęt ratowniczo - gaśniczy   r1.SP-PK godz:30pdftxt
91SP-K305WYKSprzęt ratowniczo - gaśniczy   r1.SP-PK godz:30pdftxt
92SP-K305ĆWSprzęt ratowniczo - gaśniczy   r1.SP-PK godz:30pdftxt
93SP-K306LABSprzęt ratowniczy i gaśniczy   r2.SP-PK godz:30pdftxt
94SP-K305WYKSprzęt ratowniczy i gaśniczy   r2.SP-PK godz:30pdftxt
95SP-K305ĆWSprzęt ratowniczy i gaśniczy   r2.SP-PK godz:30pdftxt
96SP-K157ĆW.PROJStrategiczne reagowanie ratownicze   r2.SP-PK godz:15pdftxt
97SP-K288LABSystemy wspomagania działań ratowniczych   r2.SP-PK godz:28pdftxt
98SP-K218WYKSzkolenie obronne   r2.SP-PK godz:21pdftxt
99SP-K153ĆWSłużba wewnętrzna i ceremoniał pożarniczy   r1.SP-PK godz:15pdftxt
100SP-K154ĆWSłużba wewnętrzna i ceremoniał pożarniczy   r1.SP-PK godz:15pdftxt
101SP-K155ĆWSłużba wewnętrzna i ceremoniał pożarniczy   r1.SP-PK godz:15pdftxt
102SP-K156ĆWSłużba wewnętrzna i ceremoniał pożarniczy   r1.SP-PK godz:15pdftxt
103SP-K157ĆWSłużba wewnętrzna i ceremoniał pożarniczy   r1.SP-PK godz:15pdftxt
104SP-K306WYKTaktyka i dowodzenie   r1.SP-PK godz:30pdftxt
105SP-K306ĆWTaktyka i dowodzenie   r2.SP-PK godz:30pdftxt
106SP-K304LABTechniczne systemy zabezpieczeń   r1.SP-PK godz:30pdftxt
107SP-K304WYKTechniczne systemy zabezpieczeń   r2.SP-PK godz:30pdftxt
108SP-K305ĆW.PROJTechniczne systemy zabezpieczeń   r1.SP-PK godz:30pdftxt
109SP-K302LABTechnologie informacyjne   r2.SP-PK godz:30pdftxt
110SP-K301WYKTechnologie informacyjne   r1.SP-PK godz:30pdftxt
111SP-K304WYKTeoria pożarów   r2.SP-PK godz:30pdftxt
112SP-K303WYKTermodynamika   r1.SP-PK godz:30pdftxt
113SP-K301ĆWWychowanie fizyczne   r1.SP-PK godz:30pdftxt
114SP-K302ĆWWychowanie fizyczne   r2.SP-PK godz:30pdftxt
115SP-K806ĆW.PROJĆwiczenia poligonowe   r1.SP-PK godz:80pdftxt
116SP-K304LABŚrodki gaśnicze i neutralizujące   r1.SP-PK godz:30pdftxt
117SP-K304WYKŚrodki gaśnicze i neutralizujące   r2.SP-PK godz:30pdftxt